Δήμος Ρόδου Τηλεφωνικό Κέντρο: 22413-61200
Νοσοκομείο Ρόδου

 

Τηλεφωνικό Κέντρο: 22410-80000
Κέντρο Άμεσης Βοήθειας ΕΚΑΒ: 166
Ελληνική Αστυνομία Άμεση Δράση: 100
Αστυνομικό Τμήμα Ρόδου: 22410-23849 & 22410-44140
Αστυνομικό Τμήμα Αεροδρομίου: 22410-82882
Τμήμα Τροχαίας: 22410-44132
Τμήμα Ασφαλείας: 22410-23294
Τμήμα Τουρισμού: 22410-27423
Πυροσβεστική Υπηρεσία 'Άμεση Επέμβαση: 199
Συντονιστικό Κέντρο Δασικών Πυρκαγιών: 191
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22410-23333 & 22410-23334
Λιμεναρχείο Ρόδου: 22410-22220 & 22410-28888
Βλάβες
 
Ο.Τ.Ε.: 121
Δ.Ε.Η.: 1050 & 22410-27330
Ύδρευσης - Αποχέτευσης: 22410-64850
Ι.Κ.Α. Υπηρεσίες: 22410-88385, 6, 7
Τηλεφωνικά Ραντεβού: 184
Ε.Ο.Τ Τηλεφωνικό Κέντρο: 22410-44330
Δ.Ε.Η.
 
Εξυπηρέτηση Καταναλωτών: 
22410-27682 & 22410-26934
O.T.E.
 
Προϊστάμενος – Διοικητικές Υπηρ.: 
22410-59600 & 22410-59650
Δ.Ε.Υ.Α.Ρ. Τηλεφωνικό Κέντρο: 22410-45300
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 
Δωδεκανήσου

 
Τηλεφωνικό Κέντρο: 22413-60500
Τελωνείο Ρόδου Γραμματεία: 22410-27358
Δ.Ο.Υ. Ρόδου
 
(Προϊστάμενος & Αναπ/της): 
22410-20855 & 22410-23852

¨Ρήση¨

Πίνει η κότα το νερό, μα κοιτάει και το Θεό.

Επόμενος Αγώνας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Ποδοσφαίρου

1η Αγωνιστική  

Ελάφια - Δωριέας 

Γήπεδο. Μαλώνας

Ημερομηνία 

Ωρα