10/7/20

Θ. Δημόπουλος: Γιατί η Covid-19 είναι μία πολυσυστηματική νόσος

Χώρα / Σύνολο
κρουσμάτων ανά ημερομηνία

01/06/2020

09/07/2020

Αύξηση (%)

Greece

2.917

3.672

26%

Turkey

164.769

208.938

27%

North Macedonia

2.315

7.572

227%

Cyprus

949

1.008

6%

Malta

619

674

9%

Italy

233.179

242.363

4%

Albania

1.143

3.188

179%

Romania

19.398

30.789

59%

Serbia

11.430

17.342

52%

Bosnia-Herzegovina

2.524

6.086

141%

Croatia

2.246

3.416

52%

Hungary

3.892

4.220

8%

Slovakia

1.522

1.851

22%

Moldova

8.360

18.471

121%

Ukraine

24.012

51.224

113%

Slovenia

1.473

1.776

21%

Austria

16.733

18.615

11%

Montenegro

324

1.019

215%

Bulgaria

2.519

6.342

152%

Kosovo

1.010

4.100

306%

Poland

24.159

36.951

53%

Belarus

43.403

64.224

48%

Russia

414.878

707.301

70%

Estonia

1.870

2.011

8%

Latvia

1.071

1.154

8%

Lithuania

1.678

1.857

11%

Czechia

9.302

12.814

38%

Germany

181.815

197.783

9%

Netherlands

46.545

50.694

9%

Belgium

58.381

62.123

6%

Luxembourg

4.019

4.650

16%

Switzerland

30.871

32.498

5%

France

152.091

169.473

11%

Finland

6.898

7.273

5%

Sweden

39.813

74.333

87%

Norway

8.411

8.936

6%

Iceland

1.806

1.882

4%

Monaco

99

108

9%

Andorra

764

855

12%

Spain

239.638

252.513

5%

Portugal

32.700

44.859

37%

UK

249.621

287.621

15%

Ireland

25.062

25.542

2%

Denmark

11.899

13.117

10%

Kazakhstan

11.308

49.683

339%

Georgia

794

963

21%

Iran

154.445

250.458

62%

Iraq

6.868

67.442

882%

Morocco

7.833

14.607

86%

Algeria

9.513

17.808

87%

Tunisia

1.077

1.205

12%

Israel

17.185

33.557

95%

Lebanon

1.220

1.907

56%

Saudi Arabia

87.142

209.509

140%

Jordan

739

1.169

58%

Azerbaijan

5.494

21.374

289%

Armenia

10.009

29.285

193%

San Marino

687

713

4%

Liechtenstein

83

85

2%

Syria

123

372

202%

Uzbekistan

3.662

10.838

196%

πηγή: Worldometers / Google News COVID-19 meter

¨Ρήση¨

gata

Η γάτα θα φάει ψάρι αλλά δεν θα βρέξει τα πόδια της.

----------

كَلام فارِغ

«Η  αραβική φράση " καλάμ φάριγ "( كَلام فارِغ ) σημαίνει κενά λόγια ,δηλαδή λόγος άνευ περιεχομένου ή ( κύμβαλον αλαλάζον)».

DANS

sendra

Επόμενος Αγώνας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Ποδοσφαίρου.

 Αγωνιστική  

Δωριέας 

Γήπεδο.

Ημερομηνία  

Ωρα 

Βαθμολογία