Ιστογραφία: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α'  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΕΝΟΤΗΤΑ 1η) 

  Σε κάθε επικοινωνία υπάρχουν τρεις (3) παράγοντες , ο πομπός , το μήνυμα και ο δέκτης.  Η επικοινωνία  θεωρείται επιτυχής μόνο  όταν ο δέκτης ανταποκρίνεται στο μήνυμα θετικά

  Η αρνητική ανταπόκριση πολλών ανθρώπων  (δεκτών) στα υγειονομικά μέτρα κατά του  κορωνοϊού  οφείλεται και στις δαιδαλώδεις  , ασαφείς  και ανεφάρμοστες,  αναφορές του μηνύματος ,από τους πομπούς

   Όσο και να φαίνεται οξύμωρο, αυτοί (οι πομποί) που μας υποδεικνύουν πώς να καθόμαστε στο λεωφορείο και πως απαγορεύονται οι φίλαθλοι στους ερασιτεχνικούς αγώνες ποδοσφαίρου, είναι αυτοί που δεν μπαίνουν ποτέ σε λεωφορεία και πάνε σε στάδια  μόνο αν έχει συναυλία (φυσικά με πρόσκληση)

(Βογιατζόγλου Τάσος)

likos

traganou

  Η χρονολόγηση αυτού του φρουρίου κρίνεται αδύνατη, η δόμηση του οποίου είναι σε κακή κατάσταση. Στις σπηλιές του μαζευόταν τα αρχαία χρόνια , ο τότε λευκός χρυσός (κρυστάλλινο αλάτι). Η θάλασσα στην περιοχή είναι πολύ αλμυρή και οι εκεί αλυκές παλιότερα προσέφεραν μεγάλες ποσότητες αλατιού που ήταν αντικείμενο εμπορίου. Πως λέγεται το κάστρο ;

-----

Απάντηση

Ερημόκαστρο (περιοχή Τραγουνού)

 10/7/20

Θ. Δημόπουλος: Γιατί η Covid-19 είναι μία πολυσυστηματική νόσος

Χώρα / Σύνολο
κρουσμάτων ανά ημερομηνία

01/06/2020

09/07/2020

Αύξηση (%)

Greece

2.917

3.672

26%

Turkey

164.769

208.938

27%

North Macedonia

2.315

7.572

227%

Cyprus

949

1.008

6%

Malta

619

674

9%

Italy

233.179

242.363

4%

Albania

1.143

3.188

179%

Romania

19.398

30.789

59%

Serbia

11.430

17.342

52%

Bosnia-Herzegovina

2.524

6.086

141%

Croatia

2.246

3.416

52%

Hungary

3.892

4.220

8%

Slovakia

1.522

1.851

22%

Moldova

8.360

18.471

121%

Ukraine

24.012

51.224

113%

Slovenia

1.473

1.776

21%

Austria

16.733

18.615

11%

Montenegro

324

1.019

215%

Bulgaria

2.519

6.342

152%

Kosovo

1.010

4.100

306%

Poland

24.159

36.951

53%

Belarus

43.403

64.224

48%

Russia

414.878

707.301

70%

Estonia

1.870

2.011

8%

Latvia

1.071

1.154

8%

Lithuania

1.678

1.857

11%

Czechia

9.302

12.814

38%

Germany

181.815

197.783

9%

Netherlands

46.545

50.694

9%

Belgium

58.381

62.123

6%

Luxembourg

4.019

4.650

16%

Switzerland

30.871

32.498

5%

France

152.091

169.473

11%

Finland

6.898

7.273

5%

Sweden

39.813

74.333

87%

Norway

8.411

8.936

6%

Iceland

1.806

1.882

4%

Monaco

99

108

9%

Andorra

764

855

12%

Spain

239.638

252.513

5%

Portugal

32.700

44.859

37%

UK

249.621

287.621

15%

Ireland

25.062

25.542

2%

Denmark

11.899

13.117

10%

Kazakhstan

11.308

49.683

339%

Georgia

794

963

21%

Iran

154.445

250.458

62%

Iraq

6.868

67.442

882%

Morocco

7.833

14.607

86%

Algeria

9.513

17.808

87%

Tunisia

1.077

1.205

12%

Israel

17.185

33.557

95%

Lebanon

1.220

1.907

56%

Saudi Arabia

87.142

209.509

140%

Jordan

739

1.169

58%

Azerbaijan

5.494

21.374

289%

Armenia

10.009

29.285

193%

San Marino

687

713

4%

Liechtenstein

83

85

2%

Syria

123

372

202%

Uzbekistan

3.662

10.838

196%

πηγή: Worldometers / Google News COVID-19 meter

mnimio 

  Το μνημείο αυτό είναι άγνωστο στο ευρύ κοινό  Είναι αφιερωμένο στους Δωδεκανήσιους Έλληνες αιχμαλώτους που συνελήφθησαν με την κήρυξη του πολέμου στις 28 Οκτωβρίου 1940 και κλείστηκαν στο περίφημο concentramento

Που βρίσκεται ;

* Μεταξύ των αιχμαλώτων ήταν και ο Βογιατζόγλου Τάσος , παππούς του προέδρου του Δωριέα (να ευλογούμε και τα γένια μας)

-----

Απάντηση

Βρίσκεται στην είσοδο της Παλιάς Πόλης, από την πλευρά του Αγίου Φραγκίσκου. 

Rodos Concentamento

neofitou

Τό παράγγελμα περιλαμβάνει δύο μέρη: εἰδοποιητικόν  και ἐκτελεστικόν

  Και τό μέν εἰδοποιητικόν μέ ὄσον  τό δυνατόν ὀλιγοτέρας  λέξεις  δίδει σαφή καί ακριβή  περιγραφήν τής ἀσκήσεως  Τό δέ ἐκτελεστικόν ὑποδεικνύει τόν τρόπο, τής ἐκτελέσεως αὐτής (ταχέως ή βραδέως,κλπ.) Τό εἰδοποιητικόν παράγγελμα περιλαμβάνει 1) Μίαν λέξιν ἥτις  ορίζει, το είδος τής κινήσεως, ἡ ὁποία πρόκειται νά εκτελεσθή  (κάμψις, τάσις, στροφή κλπ.) 2) δευτέραν λέξιν ἥτις ὑποδεικνύει τό μέρος τού  σώματος, τό ὁποίο πρόκειται νά κινηθή (κεφαλή, κορμός, χείρες , σκέλη κλπ.) 3) τρίτην λέξιν ἥτις ὁρίζει τήν διεύθυνσιν πρός τήν ὁποίαν θά γίνει ἡ κίνησης (εμπρός, ὀπίσω, άνω κλπ).

Πάσα ἂλλη λέξις ἤ φράσις είναι περιττή

-----

*Απόσπασμα από το εγχειρίδιο (1949) του καθηγητή γυμναστικής Νεοφύτου Κ. Νεοφύτου

Πατέρα του ποδοσφαιριστή της Ρόδου Νεοφύτου Γιώργο (Μπούλη)

ispliga 

 Οι αγώνες στην Αρχαία Ελλάδα , είχανε πολλές πρόωρες εκκινήσεις . Για να λυθεί το πρόβλημα με τους ανυπόμονους δρομείς , επινοήθηκε η ύσπληγα , μια φραγή μπροστά από τους αθλητές, που αποσυρόταν από τον αφέτη
Στο αρχαίο στάδιο Ρόδου πόσες βάσεις ύσπληγων σώζονται ακόμα ;

-----

Απάντηση 2

Το αρχαίο στάδιο ειχε αρχικά (4ο αι π.Χ.), αντίθετη κατεύθυνση

2 ispliges

¨Ρήση¨

gata

Η γάτα θα φάει ψάρι αλλά δεν θα βρέξει τα πόδια της.

----------

كَلام فارِغ

«Η  αραβική φράση " καλάμ φάριγ "( كَلام فارِغ ) σημαίνει κενά λόγια ,δηλαδή λόγος άνευ περιεχομένου ή ( κύμβαλον αλαλάζον)».

DANS

sendra

Επόμενος Αγώνας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
Ποδοσφαίρου.

 Αγωνιστική  

Δωριέας 

Γήπεδο.

Ημερομηνία  

Ωρα 

Βαθμολογία